WP1 Users of Heritage Content, D1.3 Experiencing crossmedia heritage education

Research output: Book/ReportCommissioned reportResearch

Abstract

Dit rapport stelt de evaluatie van de online Epics-tool centraal door leerlingen uit het secundair onderwijs. Deze groep jongeren wordt verondersteld erg vertrouwd te zijn met verschillende media en digitale technologieën. De manier waarop ICTs deel uitmaken van het leven van jongeren staat echter dikwijls in contrast met de manier waarop deze technologieën momenteel gebruikt worden binnen de schoolmuren. Uit de literatuur blijkt bovendien dat motivatie erg belangrijk is in het leerproces en er gaan bijgevolg steeds meer stemmen op om het mediagebruik in de klas beter te laten aansluiten bij de digitale leefwereld en praktijken van jongeren. Dit rapport steunt op de literatuur over het mediagebruik en -gedrag van jongeren en de manier waarop leerkrachten hier zinvol kunnen bij aanknopen. Bovendien hebben verschillende disciplines en theoretici het belang van motivatie in leerprocessen onderstreept.

De concrete doelstellingen bestaan uit het identificeren van gebruikerservaringen van tieners met de online Epics-tool, het analyseren van knelpunten en opportuniteiten vanuit de beleving van leerlingen en de formulering van aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de tool. De onderzoeksvragen in dit rapport zijn uit op (1) de algemene gebruikerservaringen, (2) de toegankelijkheid, (3) het educatief potentieel en (4) de knelpunten en opportuniteiten van de online Epics-tool, en dit vanuit de visie van een test- en klankbordgroep, namelijk 12 leerlingen uit het 6e jaar Toerisme van het Heilige Familie Instituut in Ieper.
Original languageDutch
PublisherUnknown
EditionEpics - E-learning Platform in the Cultural Heritage Sector
Publication statusPublished - 30 Nov 2011

Keywords

  • digital heritage education

Cite this