Zelfevaluatierapport van het interuniversitair VLIR International Training Program STIMULATE

Research output: Book/ReportOther report

Bibliographical note

Rapport gemaakt op vraag van VLIR, in het kader van de evaluatie van STIMULATE 1, 2, 3, en 4. Mei 2004. 28 pp.

Cite this