Zijn de Vlaamse rechtspositiedecreten van 1991 aan herziening toe? Een juridische analyse van de tijdelijke tewerkstelling in het onderwijs

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt onderzocht of dergelijke regeling in
overeenstemming is met het Europees recht, meer bepaald
met de Raamovereenkomst9 inzake arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd die in 1999 tussen de Europese sociale
partners werd gesloten en in de Richtlijn 1999/70/EG is
geïncorporeerd. De Raamovereenkomst heeft als doel de
kwaliteit van de arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren
en misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd te voorkomen 10
. Het Hof van Justitie
heeft doorheen de jaren een rijke jurisprudentie ontwikkeld
omtrent dit thema. Aan de hand van zowel de geldende
Europese richtlijn als de rechtspraak van het Hof zal
worden nagegaan of de Vlaamse onderwijsregelgeving op
één lijn met het Unierecht zit. Achtereenvolgens zullen de
tekst van de Raamovereenkomst en de meest relevante
arresten van het Hof van Justitie11 aan een analyse worden
onderworpen. Aan de hand van deze vaststellingen wordt
vervolgens onderzocht of de rechtspositiedecreten de toets
met het Europees recht doorstaan. Ten slotte wordt een
kort besluit geformuleerd.
Original languageEnglish
Pages (from-to)152-161
Number of pages9
JournalTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume2021-2022
Issue number3
Publication statusPublished - 2022

Cite this