A Reflective Approach to Building Extensible Distributed Actor-based Languages

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Omwille van de democratisering van draadloze toestellen en de mobiele netwerken
die er uit voortvloeien ontstaat de nood aan een nieuw programmeerparadigma
dat specifiek gericht is op de ontwikkeling van gedistribueerde toepassingen. Het
ambient-ge ?ori ?enteerd programmeerparadigma is een poging om de karakteristieken
van zulke netwerken op te nemen aan de grondslag van een nieuw computationeel
model. Om dit paradigma tot volwassenheid te brengen dient er ge ?experimenteerd
te worden met nieuwe taalconstructies in de context van ambient-ge ?ori ?enteerde
omgevingen. Een manier om dit te bewerkstelligen is het gebruik van een tech-
niek genaamd computationele reflectie. Computationele reflectie laat de program-
meur toe om een programmeertaal aan te passen aan zijn specifieke behoeften.
AmbientTalk is een dergelijke reflectieve taal die specifiek ontworpen is als een
“taallaboratorium” om het ambient-ge ?ori ?enteerd programmeerparadigma te onder-
zoeken. De reflectieve architectuur van AmbientTalk vertoont echter verscheidene
gebreken.
Deze verhandeling probeert die gebreken aan te pakken. Om dit te bereiken
onderzoekt het de verschillende ontwerpprincipes voor reflectieve architecturen
die reeds door onderzoekers naar voren werden geschoven, en evalueert het hun
toepasbaarheid in de context van mobiele netwerken. Vervolgens wordt de reflec-
tieve architectuur van AmbientTalk verbeterd met de meest toepasbare ontwerp-
principes. Het resultaat is een reflectieve architectuur die gebaseerd is op algemene
eigenschappen, en, mutatis mutandis, ook toegepast kan worden op andere gedis-
tribueerde actor-gebaseerde talen. De verbeterde reflectieve architectuur van Am-
bientTalk wordt uitvoerig gevalideerd door bestaande ambient-ge ?ori ?enteerde taal-
constructies te herimplementeren en door hun verbeterde eigenschappen waar te
nemen.
Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorTheo D'Hondt (Jury), Wolfgang De Meuter (Jury) & Viviane Jonckers (Jury)

Cite this

'