Absenteïsme en preventieve maatregelen. Een kwalitatief onderzoek naar preventieve maatregelen bij 50-plussers.

  • Pieter Breckx ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2020
Original languageDutch
SupervisorMarie Guerry (Promotor) & Manon Feys (Jury)

Cite this

'