Actieonderzoek naar het invoeren van een totaalbenadering van lezen en schrijven bij dove kinderen in een bilinguale onderwijssetting en de invloed daarvan op het niveau van begrijpend lezen bij deze kinderen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorGerrit Loots (Promotor), Caroline Andries (Jury) & Myriam Vermeerbergen (Jury)

Cite this

'