Acute inname van cacao flavanol verhoogt de cerebrale doorbloeding en de cognitieve functie in patiënten met type 1 diabetes. Acute cocoa flavanol intake increases cerebral blood flow and cognitive function in patients with Type 1 diabetes.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorRomain Meeusen (Promotor)

Cite this

'