Aktiviteiten leren selecteren: een konditioneerbaar systeem voor een autonome robot dat behoeftevermindering als bekrachtiging gebruikt.

  • Johan Bollen ((PhD) Student)
  • Timothy Smithers (Co-promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1993
Original languageEnglish
SupervisorTimothy Smithers (Co-promotor)

Cite this

'