Alternative replication systems for picornaviridae: development and use.

  • David Franco ((PhD) Student)
  • Bartholomeus Rombaut (Promotor)
  • Yvan Vander Heyden (Jury)
  • E. Wimmer (Co-promotor)
  • T. Michiels (Jury)
  • A. Paul (Co-promotor)
  • W.j.g. Melchers (Jury)
  • Ilse Julia Smolders (Jury)
  • Raphael Vrijsen (Jury)

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

De moleculaire biologie van poliovirus, hét model RNA virus, is helaas nog altijd niet volledig ontrafeld. Intens onderzoek gedurende vijf decennia met als primaire focus het ontrafelen van virale processen zoals virale translatie en replicatie heeft ons meer en meer doen beseffen dat we op dit moment waarschijnlijk alleen de `top` van de ijsberg kennen aangaande de complexe mechanismen die het virus gebruikt voor zijn zeer efficiënte en specifieke virale genoom replicatie. Dit is ook het geval voor andere virussen die samen met poliovirus de `picornaviridae` familie vormen.Toen D. Franco zijn doctoraatswerk aanvatte had hij als taak het ontwikkelen van een `Xenopus oocyt` systeem voor Theiler`s murine encephalomyelitis virus (replicatie) en had als doel een replicatie systeem op punt te stellen waardoor “gemakkelijker” de replicatie (of toch enkele replicatiestappen) van dit virus kon bestudeerd worden. Wanneer hij zijn studies voortzette aan de SUNY in Stony Brook en dit in zeer nauwe collaboratie met zijn `home` labo werd zijn interesse aangewakkerd door het volgende fenomeen : `virale synthese kon honderdvoudig verbeterd worden wanneer poliovirus 3CDpro mRNA werd toegevoegd aan een celvrij systeem dat voordien geprogrammeerd werd met poliovirus vRNA. ` Terugkerend naar het oöcyten onderzoek : eerst werden oöcyten geinjecteerd met transcript RNA (van TMEV). Na een aantal uren incubatie van de geïnjecteerde oöcyten in geoptimaliseerde condities werden verschillende virale stappen zoals virale translatie en morfogenese waargenomen met uiteindelijk de productie van `nieuwe` infectieuze TMEV partikels. Tot hun verrassing werd het grootste deel van de nieuw geproduceerde virionen in het incubatie medium aangetroffen en niet in de cellen. De focus van zijn onderzoek in de Verenigde Staten ( Stony Brook universiteit) was het ontrafelen van de essentiële factoren die verantwoordelijk waren voor de stimulerende aciviteit van het virale eiwit 3CDpro tijdens de novo synthese van virus in een celvrij systeem.
Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorBartholomeus Rombaut (Promotor), Yvan Vander Heyden (Jury), Ilse Smolders (Jury), Raphael Vrijsen (Jury), T. Michiels (Jury), W.j.g. Melchers (Jury), E. Wimmer (Co-promotor) & A. Paul (Co-promotor)

Cite this

'