Analyse van gamma-hydroxyboterzuur door middel van GC/MS en GC/FID

  • Rebecca De Groote ((PhD) Student)
  • Jacqueline Vercammen (Promotor)
  • C. Van Haren (Co-promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorJacqueline Vercammen (Promotor) & C. Van Haren (Co-promotor)

Cite this

'