Are we caught in the net? Een kwalitatief onderzoek naar de houding van de ex-Instagramgebruiker tegenover Instagram.

  • Axelle Barbara Van Gansewinkel ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorOlga Van Oost (Promotor) & Karl Verstrynge (Jury)

Cite this

'