Armoede en gezondheid in België. Een onderzoek naar de uitgaven van Vlaamse OCMW's.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1988
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'