Artificiële intelligentie in het rekruteringsproces. Een verkennende studie in de retailsector voor de rekrutering van uitvoerend personeel.

  • Mariam El Mahidi ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2020
Original languageDutch
SupervisorChristophe Vanroelen (Promotor) & Sam Verboven (Jury)

Cite this

'