Betrouwbaarheid van een eenvoudige vermoeibaarheidstest en de toepasbaarheid bij de klinische evaluatie van gehospitaliseerde geriatrische patiënten.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorTony Mets (Promotor) & Ivan Bautmans (Co-promotor)

Cite this

'