Biologische evaluatie en wetgevingsaspecten m.b.t. milieu en natuur op golfterreinen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorNico Koedam (Promotor), Farid Dahdouh Guebas (Co-promotor) & Marc Verneirt (Co-promotor)

Cite this

'