Cardiale revalidatie. De invloed van cardiale revalidatie op het cardiovasculair risicoprofiel bij hartpatiënten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorKenny De Meirleir (Promotor) & Romain Meeusen (Co-promotor)

Cite this

'