Categorisatie, stereotypering, vooroordelen, en discriminatie: bewuste en onbewuste processen in sociobiologisch perspectief

  • Toon Kuppens ((PhD) Student)
  • Robert Cliquet (Promotor)
  • Kristiaan Thienpont (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het eerste deel van deze thesis is een literatuurstudie van sociaal-psychologische experimenten over stereotypen en vooroordelen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het verschil tussen automatische en gecontroleerde processen, en aan de invloed van emoties op stereotypering en vooroordelen. In het tweede deel worden de conclusies van de literatuurstudie in verband gebracht met sociologisch onderzoek naar etnocentrisme en vervolgens ge├»nterpreteerd in het kader van evolutionaire theorie├źn over in-group/out-groupprocessen. Er wordt geconcludeerd dat (1) de sociologie zich meer moet interesseren voor zogenaamde impliciete attitudes, en voor meer onbewuste processen, en (2) onderzoek naar emoties en intergroepsprocessen een evolutionaire invalshoek niet mag uitsluiten.
Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorRobert Cliquet (Promotor) & Kristiaan Thienpont (Jury)

Cite this

'