Communiceren over het Internet of Things. Onderzoek naar de gebruikerskant binnen het internet van de dingen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

x
Date of AwardMay 2014
Original languageEnglish
SupervisorLaurence Claeys (Promotor)

Keywords

  • masterproef

Cite this

'