Computer-assisted method development applied to the chiral separation of products of pharmaceutical importance

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Chiraliteit van een geneesmiddel heeft een grote invloed op biologische beschikbaarheid, farmacologische en farmacodynamische activiteit. Een stof wordt chiraal genoemd wanneer ze bestaat uit twee moleculen die spiegelbeelden van elkaar zijn, ook enantiomeren genoemd. De interesse naar het ontwikkelen van nieuwe technologieën om zulke moleculen te scheiden, stijgt voortdurend. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de meerderheid van de geneesmiddelen chiraal zijn en aan de steeds strengere reglementeringen in de farmaceutische industrie. Scheiding van enantiomeren vereist het gebruik van chirale scheidingstechnieken en kan uitgevoerd worden door zowel chromatografische (NPLC, RPLC, SFC en POSC) als electroforetische technieken (CE). In deze thesis werd getracht een scheidingsstrategie te ontwikkelen in bovenvermelde technieken, die toelaat een grote diversiteit aan stoffen te scheiden. Chemometrische technieken zoals “experimenteel design” en “multi-criteria decision making” methoden worden toegepast om op efficiënte manier de strategieën op te stellen. Tenslotte worden deze strategieën in een kennissysteem (= knowledge-based system (KBS)) geïmplementeerd. De bekomen software, het Chiral KBS, laat de gebruiker toe om op een snelle en eenvoudige manier een chirale scheidingsmethode te ontwikkelen, welke eventueel gevolgd kan worden door een computer-gestuurde robuustheidsbepaling
Date of Award26 Jan 2006
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorYvan Vander Heyden (Promotor), Andre Foriers (Jury), Bartholomeus Rombaut (Jury), Sophie Sarre (Jury), Ann Van Eeckhaut (Jury), Michael Lämmerhofer (Jury) & A. Van Schepdael (Jury)

Keywords

  • Chiraliteit

Cite this

'