De attitude van ouders ten opzichte van hun kind met een mentale handicap. De rol van de vroegbegeleiding daarin.

  • Nadja Meerten ((PhD) Student)
  • Frank De Fever (Promotor)
  • Patrick Lambrecht (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1999
Original languageEnglish
SupervisorFrank De Fever (Promotor) & Patrick Lambrecht (Jury)

Cite this

'