De betekenis van de buurt en sociale (buurt) netwerken van ouderen in een heterogene achterstandsbuurt, Oud Molenbeek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De relatie tussen de woonomgeving en sociale cohesie en sociaal kapitaal, vormt sinds geruime tijd
het onderwerp van debat. Omdat de buurt voor ouderen een belangrijke leefwereld vormt, zijn zij
een belangrijke doelgroep voor onderzoek. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek trachtten
we een beeld te krijgen van de buurtbeleving van ouderen in een achtergestelde heterogene buurt,
namelijke Oud Molenbeek. We geven een antwoord op verschillende vormen van binding met de
buurt: emotionele affiniteit met de buurt, de instrumentele en sociale binding van ouderen met hun
buurt.
Ouderen die reeds lang in dezelfde buurt wonen ervaren een emotionele affiniteit met hun buurt
door de herinneringen die ze er aan hebben. Omwille van gewoonte voelen ze zich thuis en wensen
ze niet meer te verhuizen. Door de veranderingen die hun woonomgeving onderging, voelen ze
zich (sociaal) niet meer verbonden met hun woonomgeving. Ouderen ervaren een sterke instrumentele
binding met hun buurt, door de ruimtelijke concentratie van winkels. Buurtgericht heid
wordt bepaald door een aantal persoonlijke -en omgevingsfactoren zoals persoonlijke mobileit, de
aanwezigheid en gemakkelijke bereikbaarheid van het openbaar vervoer, de fysieke aanblik van de
buurt. Ouderen ervaren over het algemeen een vermindering aan sociale interactie binnen de
buurt. De (sociale) buurtbelevenis heeft zich verengd tot de kleine buurt. Dagelijkse ontmoetingen
in de straat dragen bij tot veiligheidsgevoelens en publieke familiariteit. Daarnaast spelen directe
buren voor ouderen een belangrijke rol voor het bieden van instrumentele instrumentele steun
waardoor ze belangrijke bronnen van sociaal kapitaal vormen. Voorts bevorderen lokale organisaties
de bonding relaties onder ouderen. Ze vormen een compenserend mechansime voor verloren
relaties waardoor kwetsbare groepen worden opgevangen. Ze vormen voor ouderen een verbindingselement
tussen Oud en Nieuwe Molenbeek.
Date of Award5 Jul 2008
Original languageDutch
SupervisorDominique Verte (Promotor) & Tine Buffel (Jury)

Keywords

  • elderly
  • social network

Cite this

'