De duur van het strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafprocedure moet of mag worden afgehandeld.

  • Joachim Meese ((PhD) Student)
  • Philip Traest (Promotor)
  • Filiep Deruyck (Jury)

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

...
Date of Award18 Oct 2005
Original languageDutch
SupervisorFiliep Deruyck (Jury) & Philip Traest (Promotor)

Keywords

  • ...

Cite this

'