De effecten op het gedrag en de hippocampale neurotransmitters in dihydroxyfenylglycine-geïnduceerde epileptische aanvallen in de vrij bewegende rat

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorYvette Michotte (Promotor) & Ilse Smolders (Co-promotor)

Cite this

'