De houding van de ziekenhuisarts ten opzichte van palliatieve zorg. Een studie in het Agemeen ziekenhuis Sint-Jan te Brugge.

  • Katty Dierikx ((PhD) Student)
  • Freddy Louckx (Promotor)
  • LISETTE CUSTERMANS (Co-promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1990
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor) & Lisette Custermans (Co-promotor)

Cite this

'