De invloed van de organisatiestructuur op het ambitieverschil tussen mannelijke en vrouwelijke auditors

  • Inne De Nil ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2015
Original languageDutch
SupervisorDiane Breesch (Promotor) & Stefanie Ceustermans (Jury)

Cite this

'