De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief
: Een onderzoek naar de invloed van EU-recht op het functioneren en de financiering van maatschappelijke ondernemingen, al dan niet belast met (sociale) diensten van algemeen (economisch) belang, met bijzondere aandacht voor het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging, staatssteun, overheidsopdrachten en diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award27 Jun 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • University of Antwerp
SupervisorAnne-Marie Van den Bossche (Promotor)

Cite this

'