De mogelijkheidsvoorwaarden van human interest-journalistiek. Een vergelijking van de reportagemagazines Koppen (TV1) en Telefacts (VTM)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2004
Original languageEnglish
SupervisorNico Carpentier (Promotor)

Cite this

'