De Waardenvolle Sportclub, defended publicly 16.12.2016, Utrecht University.

  • Frank Eekeren ((PhD) Student)

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award16 Dec 2016
Original languageEnglish
SupervisorMaarten Van Bottenburg (Promotor) & Veerle De Bosscher (Jury)

Cite this

'