Discovery of glutamate transporters as novel drug targets for epilepsy and Alzheimer’s disease

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Glutamaat transporters spelen een belangrijke rol in het
controleren van extracellulaire glutamaat
concentraties in het centrale zenuwstelsel. Ze kunnen
onderverdeeld worden in drie superfamilies: excitatoire
aminozuur transporters, vesikulaire glutamaat
transporters en systeem xc-. De dysfunctie van deze
transporters kan resulteren in hoge concentraties aan
extracellulair glutamaat. Dit kan aanleiding geven tot
de processen van excitotoxiciteit en oxytosis, twee
mogelijks belangrijke oorzaken van neurologische
aandoeningen zoals epilepsie en de ziekte van
Alzheimer. Bijgevolg kunnen deze transporters
beschouwd worden als potentiële nieuwe
aangrijpingspunten voor beide neurologische
aandoeningen.
In deze studie werd gebruik gemaakt van transgene
muizen om enerzijds het effect van een downregulatie
of verlies van een specifieke glutamaattransporter te
bestuderen op de gevoeligheid voor epileptische
aanvallen en anderzijds het effect van amyloïdose op
glutamaattransporter expressie en/of activiteit.
Date of Award6 Jul 2011
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorIlse Smolders (Promotor), Ann Massie (Promotor), Yvette Michotte (Co-promotor), Bartholomeus Rombaut (Jury), M. Conrad (Jury), R. Kaminski (Jury), Vera Rogiers (Jury), Debby Mangelings (Jury) & Mathieu Vinken (Jury)

Keywords

  • Alzheimer's disease
  • Glutamaat transporters

Cite this

'