Een bijdrage tot het leven en werk van Jan Jozef Horemans de Jongere (1714 - 1795)

  • Ann Van Den Broeck ((PhD) Student)
  • Carl Van De Velde (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1998
Original languageEnglish
SupervisorCarl Van De Velde (Promotor)

Cite this

'