Een expertsysteem voor verven als applicatie in SOORS.

  • Eric Van Schil ((PhD) Student)
  • Walter Van De Velde (Promotor)
  • Luc Steels (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1988
Original languageEnglish
SupervisorLuc Steels (Jury) & Walter Van De Velde (Promotor)

Cite this

'