Een kenmerken- en prevalentieonderzoek inzake ADHD en gerelateerde gedragsproblemen in een centrum voor ontwikkelingsstoornissen(1998-2002).

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorSmadar Westreich (Promotor)

Cite this

'