Een kwantitatieve studie naar socio-demografische kenmerken en perceptie van beoefenaars van meditatie en oosterse ontspanningstechnieken in Vlaanderen.

  • May Thevissen ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award22 May 2017
Original languageDutch
SupervisorBram Spruyt (Promotor), Filip Van Droogenbroeck (Jury) & Wanda Van Hemelrijck (Jury)

Cite this

'