Een kwantitatieve studie over 'duale carrière'-competenties van topsportstudenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Abstract
Situering: Er is al veel kwalitatief onderzoek gevoerd naar de competenties die topsportstudenten aanspreken tijdens hun duale carrière (de combinatie tussen topsport en studie) maar er ontbreekt nog kwantitatief onderzoek binnen de transitie van secundair naar hoger onderwijs en tijdens het hoger onderwijs.
Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is om binnen een specifieke VUB- topsportstudentenpopulatie a) een kwantitatief overzicht te geven van belang, beheersing en ontwikkelingsnood van de duale carrière (DC-) competenties, b) een beeld geven van welke competenties er door de topsportstudenten gebruikt worden in verschillende uitdagende situaties (scenario’s genoemd binnen dit onderzoek) en c) om specifieke gedragsankers voor competenties te formuleren binnen een duale carrière-scenario.
Methode: Er werd een sequential explanatory mixed method-onderzoek gevoerd waarbij 70 VUB-topsportstudenten de vragenlijst over hun duale carrière invulden om vervolgens diepte- interviews af te nemen van 4 topsportstudenten die geselecteerd werden op basis van purposeful sampling. Het kwantitatief gedeelte van de studie werd descriptief geanalyseerd terwijl het kwalitatief gedeelte thematisch geanalyseerd werd.
Resultaten: VUB-topsportstudenten vinden alle DC-competenties belangrijk, met de factor DC management als belangrijkste overkoepelende competentie. De best beheerste factoren zijn sociale intelligentie en aanpassingsvermogen en mentale weerbaarheid. De factor carrière planning werd aangegeven als de minst belangrijke en slechtst beheerste overkoepelende competentie. Quasi alle competenties vertonen een ontwikkelingsnood met een gemiddeld tot grote effect size. Voor zeven verschillende scenario’s kwamen scenario-specifieke competenties naar boven. Daarnaast is er sprake van ‘transfereerbare competenties’ waarbij dezelfde competenties terugkomen over verschillende scenario’s. Binnen de kwalitatieve uitdieping van het lesdagen missen-scenario werd getracht om gedragsankers te koppelen aan de belangrijkste competenties voor dit scenario.
Conclusie: Huidig onderzoek toont aan dat er geïnvesteerd moet worden in competentie- ontwikkeling bij topsportstudenten en dat hierbij rekening gehouden moet worden met zowel scenario-specifieke als transfereerbare competenties. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen focussen op het uitdiepen van gedragsankers binnen scenario-specifieke competenties.
Date of Award8 Sep 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorKoen De Brandt (Advisor), Simon Defruyt (Advisor) & Paul Wylleman (Promotor)

Cite this

'