Een mixed-method onderzoek naar het aanbod van educatie voor buitenlandse gedetineerden in Europese gevangenissen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit mixed-method onderzoek wordt het bestaande educatieve aanbod voor buitenlandse gedetineerden in Europese gevangenissen in kaart gebracht, alsook de organisatiestructuur en de drempels die organisatoren ervaren. De data werden verzameld door online vragenlijsten in Europese gevangenissen (N=121) en zes interviews met gebruikers (coòˆrdinatoren, vrijwilligers en buitenlandse gedetineerden) van twee 'learning practices', nl. Educatie achter buitenlandse tralies (Eabt, Nederland) en Virtual Campus (Verenigd Koninkrijk). Het educatief aanbod voor buitenlandse gedetineerden is telkens kleiner dan voor nationale gedetineerden maar er zijn significante verschillen op basis van Europese regio, veiligheidsniveau, soort gevangenis en aantal buitenlandse gedetineerden in de gevangenis. Buitenlandse gedetineerden, coòˆrdinatoren en vrijwilligers zijn wel tevreden over de bestaande initiatieven en willen deze uitbreiden doorheen Europa en zelfs buiten Europa. Daarom zou elk land een organisatie kunnen aanduiden die verantwoordelijk is voor educatie aan buitenlandse gedetineerden zodat er een netwerk ontstaat doorheen Europa waarbij onderwijsaanbieders op elkaar kunnen beroepen om een buitenlandse gedetineerde te voorzien van educatie in zijn/haar eigen taal.
Date of Award2016
Original languageDutch
SupervisorDorien Brosens (Promotor)

Cite this

'