Een onderzoek naar de gezinsrelaties en het gezinsfunctioneren in gezinnen met kinderen met ADHD vanuit ouder- en kindperspectief.

  • Katia Van Overstraeten ((PhD) Student)
  • Gerrit Loots (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorGerrit Loots (Promotor)

Cite this

'