Een onderzoek naar de samenhang tussen materiële deprivatie en sterftecijfers in België. Een empirisch onderzoek over de periode 1981-1991.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1996
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'