Een onderzoek naar genotmiddelengebruik in samenhang met copingsstijlen tijdens de vroeg-adolescentie

  • Soetiana Sendjaja ((PhD) Student)
  • Caroline Andries (Promotor)
  • Patrick Lambrecht (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorCaroline Andries (Promotor) & Patrick Lambrecht (Jury)

Cite this

'