Een verkenning van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van Internet Service Providers voor door derden gepleegde auteursrechtelijke inbreuken.

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Date of Award2006
Original languageDutch
SupervisorLudovicus Cornelis (Jury), Koen Byttebier (Jury), Michel Flamee (Jury), Ralph De Wit (Jury), Fabienne Brison (Jury), Alain Strowel (Jury) & Dirk Voorhoof (Jury)

Cite this

'