Effecten op de extracellulaire hippocampale en cerebellaire glutamaatconcentratie in het pilocarpine diermodel voor focale epilepsie voor en na behandeling met de anti-epileptica vigabatrin en lamotrigine

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1996
Original languageEnglish
SupervisorYvette Michotte (Promotor) & Ilse Smolders (Co-promotor)

Cite this

'