Effecten van selectieve metabotrope glutamaatreceptorliganden op de door pilocarpine geïnduceerde epileptische aanvallen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorYvette Michotte (Promotor) & Ilse Smolders (Co-promotor)

Cite this

'