Effectiviteit van milieueffectrapportage bij pluimveebedrijven.

  • Kathleen Van Dorslaer ((PhD) Student)
  • Luc Hens (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorLuc Hens (Promotor)

Cite this

'