Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

Translated title of the thesis: European Enforcement Order for uncontested claims

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (ETE) jest wspólnotowym
instrumentem prawnym, którego zadaniem jest poprawa efektywności oraz ułatwienie i przyspieszenie transgranicznych postępowań egzekucyjnych w Unii Europejskiej, głównie poprzez zniesienie procedury stwierdzenia wykonalności (tzw. exequatur) orzeczeń sądowych, ugód sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Zamiast postępowania o stwierdzenie wykonalności w państwie członkowskim wykonania, Rozporządzenie 805/2004 wprowadza procedurę wydania zaświadczenia ETE w państwie członkowskim, w którym orzeczenie (ugoda sądowa, dokument urzędowy) zostało wydane (art. 5). Tym sposobem powstaje swobodny przepływ orzeczeń w UE.
Date of Award6 Dec 2008
Original languagePolish
Awarding Institution
  • University of Białystok
SupervisorTeresa Mróz (Promotor)

Keywords

  • European Enforcement Order
  • private international law
  • exequatur
  • European Union

Cite this

'