Evolutie van het gemeentelijk gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Mogelijke taken en opdrachten van gemeentelijke gezondheidsdienst in de toekomst.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1992
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'