Evolution of the exhibition spce with adaptations of curators.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Evolutie van de fysieke tentoonstellingsruimte met ingrepen van curatoren.
Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorJohan Swinnen (Promotor)

Keywords

  • art

Cite this

'