Exploratief onderzoek inzake het lezen van vakliteratuur door ziekenhuisverpleegkundigen.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1994
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'