Ge-WOON-terecht? Inventariserend en vergelijkend onderzoek bij projecten van beschut wonen voor psychiatrische patiënten in de regio Antwerpen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1990
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'