Gene expression and cell commitment in the human preimplantation embryo

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

De pre-implantatie ontwikkeling van het embryo is een cruciale fase in de voortplanting. Deze begint met de bevruchting van een eicel, waarna een reeks delingen volgen, en eindigt met de vorming van een blastocyst die zich kan innestelen in de baarmoeder. Gedurende de eerste twee delingen van het embryo wordt de ontwikkeling gecontroleerd door de genetica van de eicel. Tijdens de derde deling wordt het genoom van het embryo geactiveerd zodat op dag 3 van de ontwikkeling het embryo over eigen genetische informatie beschikt, wat essentieel is voor de verdere ontwikkeling. Op dag 5 van de ontwikkeling bereikt het embryo het blastocyststadium. De blastocyst bestaat uit een kiemknop die de oercellen bevat van het eigenlijke embryo, en een trofectoderm dat nodig is voor de innesteling en de vorming van de placenta. Informatie over het tijdstip waarop en over welke cellen van het embryo zich van elkaar zullen differentiëren in de richting van de kiemknop of het trofectoderm, zal een grote bijdrage leveren aan onze kennis over de humane ontwikkeling en is belangrijk voor de beslissingen die genomen worden in het IVF labo omtrent het terugplaatsen van embryo's na celverlies. In dit proefschrift tonen we aan dat het activeren van bepaalde genen van het embryonaal genoom asynchroon verloopt in de verschillende cellen van een embryo en ook verschilt van embryo tot embryo. Daarnaast hebben we de tijdspanne waarin de cellen van het embryo hun ontwikkelingsrichting bepalen ingeperkt, namelijk tussen het 4-cellig stadium op dag 2 van de ontwikkeling en het compactiestadium op dag 4.
Date of Award12 May 2009
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorIngeborg Liebaers (Promotor), Hilde Van De Velde (Co-promotor), Christiaan Van Schravendijk (Jury), Luc Bouwens (Jury), Fabienne Devreker (Jury), A. De Vos (Jury), Anna Veiga (Jury), Catherine Combelles (Jury), Catherine Verfaillie (Jury) & Petra De Sutter (Jury)

Keywords

  • Human
  • embryo
  • preimplantation

Cite this

'