GHet effect van trainen met vaste toestellen versus losse gewichten of een combinatie van beide op krachtprestatie (M. quadriceps femoris) en balans bij beginnende beoefenaars.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2017
Original languageDutch

Cite this

'