Het afschaffen van de jaarrekeningplicht voor micro-entiteiten in de Europese Unie: een kosten-batenanalyse

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorDiane Breesch (Promotor), Filip Sans (Jury) & Vicky Cole (Jury)

Keywords

  • micro-entities
  • financial statement

Cite this

'